50% Προκαταβολή

  • Περίοδος εξόφλησης μέχρι 30 μήνες
  • Χαμηλό επιτόκιο
  • Δόσεις στο ύψος των δυνατοτήτων σας
  • Επιλογή ημερομηνιών πληρωμής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητα
  2. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους
  3. Λογαριασμό Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. στο όνομα του ενδιαφερομένου