καντίνα αναψυκτήριο, 5.20μ., Ρ-015

Καντίνα αναψυκτήριο, 5.20μ. Παράδοση με ή χωρίς εξοπλισμό! Ρωτήστε τιμή!
Η καντίνα τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο καινούργιος νόμος (Αριθμ. Οικ 3763/111/ 18-06-15 – Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου οχημάτων Ειδικής Χρήσης−Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης – ισχύει για καινούργιες και μεταχειρισμένες καντίνες – ρυμουλκούμενες και αυτοκινούμενες). Το όχημα πληρεί όλους τους όρους του Κ.Ο.Κ. (τροχοπέδηση, φώτα, αντανακλαστήρες κλπ). Δεν χρειάζεται να τνη μεταφέρετε φορτωμένη, την κοτσάρουμε στο αυτοκίνητο και φύγαμε! Μπορεί κάλλιστα να επενδυθεί εξωτερικά με ξύλο!

* εξωτερικές διαστάσεις – Μ-6.73 Π-2.12 Υ-2.87
* εσωτερικές διαστάσεις – Μ-5.20 Π-2.03 Υ-2.30
* αρ. άξονα – 2
* αρ. παράθυρα της καντίνα – 2 /εμπρός/
– μπορεί να γίνει και με 3 παράθυρα – 2 εμπρός και 1- στο πλάι, όμως μπορεί να ανοίγει και από όλες τις πλευρές (κατόπιν παραγγελίας)