καντίνα ρυμουλκούμενη, 4.20μ., Ρ-002

Καντίνα προς πώληση. Παράδοση με ή χωρίς εξοπλισμό! Ρωτήστε τιμή!
Η καντίνα τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο καινούργιος νόμος (Αριθμ. Οικ 3763/111/ 18-06-15 – Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου οχημάτων Ειδικής Χρήσης−Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης – ισχύει για για καινούργιες και μεταχειρισμένες καντίνες – ρυμουλκούμενες και αυτοκινούμενες)
Καντίνα ρυμουλκούμενη, καινούργια, εργοστασιακή, με Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου και με Έγκριση τύπου κατασκευής από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών-Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων-Τμήμα Εγκρίσεων Οχημάτων (έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΕ, ισχύει σε όλη την Ελλάδα, απαραίτητη για την έκδοση Βεβαίωση καταλληλότητας από υγεινομική υπηρεσία και άδεια λειτουργίας )
Το όχημα πληρεί όλους τους όρους του Κ.Ο.Κ. (τροχοπέδηση, φώτα, αντανακλαστήρες κλπ). Δεν χρειάζεται να τνη μεταφέρετε φορτωμένη, την κοτσάρουμε στο αυτοκίνητο και φύγαμε! Μπορεί κάλλιστα να επενδυθεί εξωτερικά με ξύλο!!!
Με την παράδοση της καντίνας θα παραλάβετε:
1.) Πιστοποιητικό ταξινόμησης οχημάτων /αναφέρει ότι το όχημα είναι καινούργια καντίνα με έγκρισης τύπου Ειδικού Σκοπού και πληρωμένα τα τέλη ταξινόμησης, μάρκας, τύπος, αρ. πλαισίου, έτους κατασκευής κλπ/
2.) Τιμολογίο πώλησης
3.) Έγκριση τύπου οχήματος
4.) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
5.) Διάγραμμα ροής για προσφοράς τροφίμων σε κινητούς χώρους (καντίνα) με Τεχνική περιγραφή-ανάλυση, όπως και σχεδιάγραμμα-κάτοψη της καντίνας, υπογεγραμμένα από διπλωµατούχος µηχανολόγος µηχανικός (περιλαμβάνεται στην τιμή της καντίνας)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Καντίνα καινούργια, έχει γύρω από την μπίλια του κοτσαδόρου συρματόσκοινο ασφαλείας, που είναι συνδεδεμένο με το χειρόφρενο της καντίνας.
ΤΥΠΟΣ Τ1800, κατηγορίας Ο2 – καινούργια.
* εξωτερικές διαστάσεις – Μ-5.76 Π-2.12 Υ-2.87
* εσωτερικές διαστάσεις – Μ-4.20 Π-2.03 Υ-2.30
* αρ. άξονα – 1
* αρ. παράθυρα της καντίνα – 1 /εμπρός/
– μπορεί να γίνει και με 2 παράθυρα – 1 εμπρός και 1 – στο πλάι, όμως μπορεί να ανοίγει και από όλες τις πλευρές (κατόπιν παραγγελίας)
*** Περισσότερα φωτογραφικό υλικό από καντίνες – στην κατηγορία “Τα έργα μας”.
*** Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για Επαγγελματικός εξοπλισμός στη διεύθυνση (www.metalexoplismoi.gr)
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!
kantines-babis