καντίνες ρυμουλκούμενες, 3.00μ., 3.60μ., 4.20μ., 5.20μ., Ρ-024

Ρυμουλκούμενες καντίνες με εξοπλισμό και χωρίς με εσωτερικές διαστάσεις – μήκος – 3.00m, 3.60m, 4.20m, 5.20m.
Οι καντίνες διαθέτουν έγκριση τύπου οχήματος «όχημα ειδικής χρήσης− ειδικού σκοπού» /έχει εκδοθεί σύμφωνα με την Υ.Α 3763/111/15 (ΦΕΚ Β1163/18.06.2015).
Διαθέτουν και Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου και EC certificate of conformity /έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΕ και ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση/
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!