κινητή καντίνα, E-019

Κινητή καντίνα, 3.60μ.

*** Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για Επαγγελματικός εξοπλισμός στη διεύθυνση  (www.metalexoplismoi.gr).