ρυμουλκούμενη καντίνα, Ε-032

Ρυμουλκούμενη καντίνα, διαθέτει έγκριση τύπου οχήματος «όχημα ειδικής χρήσης− ειδικού σκοπού», έχει εκδοθεί σύμφωνα με την Υ.Α 3763/111/15 (ΦΕΚ Β1163/18.06.2015).

ΤΥΠΟΣ Τ1800, κατηγορίας Ο2 – καινούργια.
* εξωτερικές διαστάσεις – Μ-4.56 Π-2.12 Υ-2.87
* εσωτερικές διαστάσεις – Μ-3.00 Π-2.03 Υ-2.30
* αρ. άξονα – 1
* αρ. παράθυρα της καντίνα – 2 –1 εμπρός και 1 στο πλάι

kantines-babis.gr